O MNIE

Witam
Oferuję Państwu realizowanie prac projektowych i wykonawczych dotyczących:

– instalacji elektrycznych oraz odgromowych budynków mieszkalnych, usługowych i przemysłowych,
– instalacji alarmowych,
– budowy i przebudowy przyłączy elektroenergetycznych,
– budowy i przebudowy linii elektroenergetycznych nN i SN (napowietrznych i kablowych),
– budowy stacji transformatorowych 15/0,4 kV
– zabudowy obostrzeń i uziemień linii 15 kV,
– oświetlenia ulicznego.

A ponadto:
– usługi podnośnikiem koszowym 18 m,
– wycinkę i przycinkę drzew (również trudnych, przy użyciu podnośnika koszowego oraz metodami arborystycznymi),
– pomiary elektryczne.

Rzetelne i kompleksowe zajęcie się powierzonym tematem oraz konkurencyjne ceny.
Zapraszam do współpracy.